NASTAVA

Grupno ili individualno, izbor je vaš! Naše grupe nisu velike, od 2-3 učenika. Ovakav pristup nam omogućava što bolji rad sa učenicima, jer možemo svakome posvetiti dovoljno vremena kako bi što bolje savladali tehnike sviranja gitare. Kod individualnog načina, instruktor je samo Vaš! 1-na-1 podučavanje će brže uroditi plodom.

O NAMA

Marko Markovina, osnivač škole, ima puno iskustva u radu sa učenicima ali ujedno i pravog glazbenog iskustva. Škola i njeni instruktori nisu ograničeni na jedan stil glazbe već različite stilove.
Saznaj više!