Gdje smo?

Škola gitare nalazi se na adresi Brozova ulica 8a, 10000 Zagreb.